Informatie Corona.

 

Ik volg de richtlijnen van het RIVM en de GGD op. 

 

Op 1 december 2020 zijn er op grond van aanvullende wetgeving nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden, die voorschrijven dat beroepsbeoefenaars die rechtstreeks cliëntencontact hebben binnen een praktijkruimte, vanaf deze datum tijdens hun dienstverlening of consulten een mondkapje dragen; deze verplichting geldt volgens de wet ook voor de cliënt.
Een uitzondering hierop vormen consulten in de thuisomgeving!

Juist nu er zoveel sprake is van mogelijke ziekteverschijnselen, is het extra waardevol dat jij als moeder de borstvoedingsrelatie met je baby optimaal in stand houdt en zo een prachtig fundament legt voor het goed functioneren van je baby’s afweersysteem

Maak je je zorgen of heb je klachten? Neem dan contact op met je huisarts.