VSBB

 

Lid van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding VSBB

 

De Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding heeft als doelstelling om te streven naar deskundigheidsbevordering voor alle borstvoeding-gerelateerde beroepsgroepen. (Borstvoedingscoach, Lactatiekundige Nederlands Gecertificeerd, Lactatiekundige IBCLC).

De VSBB draagt actief bij aan deskundigheidsbevordering door middel van 3 keer per jaar een (mini)symposium te organiseren voor de leden en geïnteresseerde niet-leden. De VSBB stelt interdisciplinair samenwerken centraal in de organisatie.

De VSBB is uniek doordat verschillende beroepsbeoefenaars vertegenwoordigd zijn in onze vereniging.

Wij dragen allen zorg voor ouders en kind. Alle ouders en kind(eren) hebben recht op deskundige professionele borstvoedingszorg, passend bij hun wensen en mogelijkheden.

Kies voor kwaliteit, kies voor een erkende zorgverlener.

Iedereen kan zich een specialist noemen op het gebied van borstvoeding of babybegeleiding. Maar alleen specialisten die een certificaat hebben van een door ons erkende opleiding en jaarlijks bijscholingen volgen mogen zich aansluiten bij onze beroepsvereniging.